فیلتر محصولات نمایش 1 - 20 از 32 نتایج
چیپست
مدل پردازنده
قیمت
فیلتر محصولات نمایش 1 - 20 از 32 نتایج
چیپست
مدل پردازنده
قیمت

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i3-10100

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i3-10100F

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i5-10400

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i7-10700

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i7-10700K

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i5-10400F

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i5-11400

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i9-10900K

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i5-11400F

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i7-11700K

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i9-11900K

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i7-11700

تومان

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i5-10600K

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i5-10600

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i7-10700F

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i5-10500

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i5-10600F

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i5-10600KF

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i7-10700KF

پردازنده مرکزی اینتل سری Intel® Core ™ i9-10900