فیلتر محصولات نمایش 1 - 20 از 48 نتایج
قیمت
فیلتر محصولات نمایش 1 - 20 از 48 نتایج
قیمت

هارد اکسترنال ای دیتا HV300 ظرفیت 5 ترابایت

3,830,000 تومان

هارد اکسترنال ای دیتا HD330 ظرفیت 5 ترابایت

4,100,000 تومان

هارد اکسترنال ای دیتا HC660 ظرفیت 1 ترابایت

1,450,000 تومان

هارد اکسترنال ای دیتا HD710P ظرفیت 4 ترابایت

3,520,000 تومان

هارد اکسترنال ای دیتا HD710P ظرفیت 5 ترابایت

5,140,000 تومان

هارد اکسترنال ای دیتا HD680 ظرفیت 1 ترابایت

1,400,000 تومان

هارد اکسترنال ای دیتا HD710P ظرفیت 2 ترابایت

2,050,000 تومان

هارد اکسترنال ای دیتا HD770G ظرفیت 2 ترابایت

2,785,000 تومان

هارد اکسترنال ای دیتا HD710P ظرفیت 1 ترابایت

1,495,000 تومان

هارد اکسترنال ای دیتا HD770G ظرفیت 1 ترابایت

1,680,000 تومان

هارد اکسترنال ای دیتا HD720 ظرفیت 1 ترابایت

1,560,000 تومان

هارد اکسترنال ای دیتا HD720 ظرفیت2 ترابایت

2,360,000 تومان

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت1 ترابایت

1,240,000 تومان

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت2 ترابایت

1,660,000 تومان

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت4 ترابایت

2,480,000 تومان

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت5 ترابایت

2,955,000 تومان

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 4 ترابایت

2,499,000 تومان

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 6 ترابایت

3,650,000 تومان

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 8 ترابایت

5,750,000 تومان

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 12 ترابایت

9,550,000 تومان