فیلتر محصولات نمایش 1 - 20 از 38 نتایج
قیمت
فیلتر محصولات نمایش 1 - 20 از 38 نتایج
قیمت

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 32 گیگابایت بسته دو عددی

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 64 گیگابایت بسته دو عددی

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 64 گیگابایت بسته دو عددی

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL17 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 32 گیگابایت بسته دو عددی

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4000 مگاهرتز CL18 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 64 گیگابایت بسته دو عددی

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4400 مگاهرتز CL19 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 64 گیگابایت بسته دو عددی

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4600 مگاهرتز CL19 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 32 گیگابایت بسته دو عددی

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 4600 مگاهرتز CL20 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 64 گیگابایت بسته دو عددی

رم دسکتاپ DDR4 چهار کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 64 گیگابایت بسته چهار عددی

رم دسکتاپ DDR4 چهار کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 128 گیگابایت بسته چهار عددی

رم دسکتاپ DDR4 چهار کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 64 گیگابایت بسته چهار عددی

رم دسکتاپ DDR4 چهار کاناله 3600 مگاهرتز CL16 جی اسکیل سری TRIDENT Z RGB ظرفیت 128 گیگابایت بسته چهار عددی

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 4 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت8 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2400 مگاهرتز CL17 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 16 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3000 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 8 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3000 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 16 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 8 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3000 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 16 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Aegis ظرفیت 16 گیگابایت